Αποκαταστάσεις κτιρίων

Κτίρια με φέροντα οργανισμό από τοιχοποιία καλύπτουν μεγάλο μέρος του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Σε πολλές περιοχές αποτελούν και την πλειοψηφία των υφισταμένων κτιρίων. Κάποια από αυτά τα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα, ενώ κάποια άλλα χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά. Η συντήρηση και αποκατάσταση τέτοιων κτιρίων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις σε βασικές αρχές περί επεμβάσεων, υφιστάμενο νομικό καθεστώς διατάξεων και κανονισμών, μηχανική της τοιχοποιίας, παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνολογίες και υλικά επεμβάσεων.