Ενεργειακή αναβάθμιση

Τα περισσότερα παλιά κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 δεν παρέχουν καμία θερμομονωτική προστασία από το εξωτερικό περιβάλλον, ενώ όσα είναι από το 1980 μέχρι το 2011, έχουν ανεπαρκή προστασία. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται για τα κτίρια αυτά αναφέρονται περιληπτικά παρακάτω: Θερμομόνωση στο σύνολο του κελύφους του σπιτιού, τοποθέτηση θερμομονωτικών πλαισίων κουφωμάτων και διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων, αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου, εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.