Ενισχύσεις

 • Οι ενισχύσεις αφορούν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, είτε είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα είτε λιθόκτιστος και έχουν προέλθει από σεισμό ή αστοχία υλικών. Επίσης ενισχύσεις γίνονται και σε κτίρια τα οποία χρίζουν ενίσχυσης για την προσθήκη κάποιου ορόφου. Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα να γίνουν μετρήσεις για την φέρουσα ικανότητα κτιρίου.
 • Τύποι ενισχύσεων

  Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) Ελάσματα – ανθρακονήματα Ρητίνες Επισκευές σκυροδέματος Τσιμεντενέσεις
 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite)

  Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) είναι μπετό λεπτής διαβάθμισης αδρανών υλικών που εφαρμόζεται με πεπιεσμένη εκτόξευση και αποτελεί την πρώτη επιλογή στις επιδιορθώσεις κτιρίων, και κυρίως στις σοβαρές βλάβες από σεισμό αλλά και στις περιπτώσεις ανεπάρκειας ενός κτιρίου που πρόκειται να γίνει κάποια προσθήκη καθ΄ ύψος.
 • Ελάσματα - ανθρακονήματα

  Η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού ενός κτιρίου από σκυρόδεμα σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να γίνει χωρίς να υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για την χρήση γκανάιτ. Η χρήση των μεταλλικών ελασμάτων αλλά και των ανθρκονημάτων μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική με εφαρμογή βέβαια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ενίσχυσης και αφορούν βλάβες μικρότερης κλίμακας. Θα πρέπει να γίνει σαφές πως το πια μέθοδος θα ακολουθηθεί αποφασίζετε πάντα από τον Πολιτικό Μηχανικό της εταιρείας και έπειτα από μελέτη.
 • Ρητίνες

  Οι εποξειδικές ρητίνες είναι το πλέον κατάλληλο υλικό που χρησιμοποιούμε ευρύτερα στις επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος που έχουν εμφανίσει ρηγματώσεις μικρού ανοίγματος και προέρχονται κυρίως από σεισμούς ή και αστοχία υλικών.
 • Επισκευές σκυροδέματος

  Η επισκευή σκυροδέματος και η συντήρηση των οπλισμών είναι μία εργασία η οποία εκτελείται κυρίως σε κτίρια τα οποία λόγω του χρόνου αλλά και κακοτεχνιών κατά την κατασκευή τους εμφανίζουν οξειδωμένους οπλισμούς οι οποίοι με την σειρά τους θρυμματίζουν το σκυρόδεμα που βρίσκεται στην περιφέρειά τους. Με ειδικά υλικά πετυχαίνουμε την αποκατάσταση του σπασμένου σκυροδέματος αλλά και την αποτροπή περαιτέρω οξείδωσης των οπλισμών.