Πρωταρχικός μας στόχος είναι η κάλυψη των λειτουργικών και αισθητικών αναγκών του ιδιοκτήτη. Σχεδιάζουμε την αρχιτεκτονική λύση, ταυτόχρονα με τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση, καθώς και των υπολοίπων μελετών της οικοδομικής άδειας. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας: Αρχιτεκτονική , στατική , τοπογραφικό,  ενεργειακής απόδοσης, υδραυλικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θερμικών απωλειών και θέρμανσης, κλιματισμού-αερισμού, πυρασφάλειας, καύσιμου αερίου, ανυψωτικών συστημάτων. διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, χρονικού προγραμματισμού.